Zjazd
Absolwentów
Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
16  18 czerwca
2023 Warszawa
„Nie fetysz granic mnie tu trzyma,
lecz miejsca i w tych miejscach przyjaźń”,
śpiewał Jacek Kleyff.
Dla mnie jednym z tych miejsc
jest Wydział MIM UW.
Serdecznie zapraszam na historyczne,
pierwsze spotkanie wszystkich absolwentów.
Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego